Animado
hulpverlening voor iedereen
Welkom


Animado biedt veelzijdige hulpverlening in Zuid-Oost Brabant

Animado hulpverlening

Voor iedereen die een handje hulp kan gebruiken in contact naar instanties, binnen relaties of zoekt naar persoonlijke ondersteuning.

Je kent het wel. Er moet een brief geschreven worden, of je wilt je recht halen, maar hoe? Of een fase in je leven dat alles niet loopt zoals je zou willen. Dan kun je behoefte hebben aan zomaar een luisterend oor, aan iemand die bemiddelt tussen jou en de ander of aan praktische ondersteuning.


 • U heeft behoefte aan een luisterend/adviserend oor
 • U heeft praktische klusjes in en om het huis
 • Het gaat niet goed tussen u en uw partner of tussen u en uw kinderen
 • U heeft moeilijkheden op school of op uw werk
 • U voelt zich verlegen, nerveus of gespannen en wilt daar wat aan doen
 • U voert graag een gesprek over levensvragen
Kijkt u voor het schrijven van teksten op www.schrijvenvooru.nl
 • 'Schrijven voor u' kan voor u brieven schrijven, klachten, verzoeken, bezwaren, maar ook juridische formulieren
 • 'Schrijven voor u' kan u helpen persoonlijk gevoel op papier te zetten voor u zelf of voor een ander.
 • 'Schrijven voor u' kan uw formulieren invullen
   

Ieder mens is anders, Animado biedt hulp zoals u dat wilt.

Er is weinig hulpverlening beschikbaar voor mensen met een normaal tot hoog IQ en autisme/ad[h]d. Dit is bovendien een groep
 mensen die niet snel naar hulpverlening zoekt omdat zij de capaciteiten bezitten om hun beperking te verhullen. Toch is het zaak
dat er een adequate vorm van hulpverlening geboden kan worden wanneer u dreigt vast te lopen op 1 of meer levensgebieden.WelkomIndividuele begeleiding, coachingGezinsbegeleidingPraktische dienstenPaardrijden individueelEmailcounselingVoorlichting over autisme en adhd